Beden eğitimi nedir?

Vücudun çeşitli kısımlarını kuvvetlendirmek ve sağlığı korumak için yapılan hareketlerdir. Beden eğitimi serbest veya aletli olarak yapılabilir. Fakat temiz hava daima şarttır.

En uygun zaman sabahları 10-12, öğleden sonraları da 16-18 arasındadır. Aletli beden hareketleri ip, top, sırık merdiven, parmaklık, trapez, lobut, kasa gibi vasıtalarla yapılır. Son yıllarda duruş ve oturuşa da büyük önem verilmeye başlanmıştır. Kötü duruş ve yürüyüşleri düzeltmek için özel beden eğitimi hareketleri yapılır.

Beden eğitimini bir program içinde uygulayan ilk millet, Eski Yunanlılardır. Daha sonra Roma'da «gymnasium» lar açılmışsa da, orada Eski Yunanistan'daki kadar rağbet görmemiştir. Yeni çağlarda beden eğitimini sistemli bir hale getiren ilk memleket Almanya'dır. İsviçreli eğitimci Pestalozzi (1746-1827), Avrupa'da beden eğitiminin gelişmesine çok yardımcı olmuştur.

XIX. yüzyılın başlarında da İsveç'te Pehr Hanrik Ling ve oğlu, İsveç jimnastiğinin temelini attılar. İsveç jimnastiğinin esasını aynı yerde durarak verilen kesin emirlerle yapılan zarif hareketler teşkil eder. Türkler daha Orta Asya'da yaşadıkları çağlarda savaşa hazırlayıcı idmanlara önem verirlerdi. Av, güreş, okçuluk, binicilik, cirit atma Türkler'in yaptıkları başlıca sporlardır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılan at meydanları, ok meydanları da bugünkü spor alanlarının karşılığıdır. Memleketimizde bugünkü anlamda beden eğitimi Tanzimat'tan sonra başlar. İlk olarak Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray), beden eğitimi dersi konmuştur. Memleketimize İsveç jimnastiğini getiren de Selim Sırrı Tarcan'dır.

Yurttaşın beden ve moral gelişmesini sağlamak için 1938'de yayınlanan bir kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Vücudun çeşitli kısımlarını güçlendirmek için yapılan hareketler. Bu hareketler, kol, bacak, kalça, omuz, bel ve karın kaslarını güçlendirir. Ayrıca kişinin sağlıklı bir hayat sürmesini sağlar. beden eğitiminde hareketler aletli veya aletsiz olarak yapılabilir.

Aletli hareketler, top, labut, ip, barfiks vb. aletlerle yapılır. Aletsiz yapılan ritmik hareketler bilhassa kalp ve dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Her sabah yataktan kalktıktan sonra bir program dahilinde 10-15 dakika yapılacak hareketler, sabah uyuşukluğunu giderdiği gibi insana zindelik kazandırır.

Beden eğitiminin tarihçesi

Eskiden beri insanlar çocuklarını günlük hayata, zamanın yaşayış tarzına uyacak biçimde yetiştirmek için, onlara güreşmelerini, zıpkın ve ok atmasını öğretirlerdi. Büluğ çağlarında avlanır, savaşa hazırlanırlardı.

Kazılardan anlaşılan bilgilere göre, beden eğitimini programlı bir şekilde ilk defa uygulayan eski Yunanlılar olmuştur. spor sahaları gymnasion lar açılmıştır. Gymnasion Yunanca çıplak anlamına gelen gymnos (gümnes) sözünden türetilmiştir. Beden eğitimi o çağlarda çıplak olarak yapılırdı. Cimnastik kelimesi gymnosium kökünden gelmektedir. Yeni çağda beden eğitimini sistemli bir hale getiren ilk ülke Almanya olmuştur. Almanların daha ziyade aletli beden eğitimi sistemi, geniş ölçüde alet kullanmaya dayanmıştır. On dokuzuncu yüzyılın başlarında Pehr Hanrik Ling ile oğlu Hjalmar İsveç cimnastiğini kurmuştur. Avrupa ülkeleri daha ziyade İsveç cimnastiğinden İkinci Dünya Savaşına kadar askeri alanda faydalanmışlardır.

Gene 19. yüzyılın başlarında Danimarka ve İngiltere’de beden eğitim usulleri geliştirilmiş, programlar yapılarak çeşitli başarılar sağlanmışdır.

Türklerde beden eğitimi

Türkler Orta Asya’da aletli veya aletsiz olarak savaşa hazırlayıcı idmanlara önem vermişler, programlı çalışmalar yapmışlardır. Bu arada binicilik, güreş, okçuluk, cirit atma, av, koşu ve çevgen gibi sporlarda gençlerin yetiştirilmesi önem kazanmıştı. Osmanlılarda da at ve ok meydanları, pehlivan tekkeleri kurulmuş, buralarda yeniçeriler eğitilip savaşa hazırlanmıştır.

Osmanlılar ata binmekte, ok ve cirit atmada hüner sahibiydiler. Osmanlı padişalarından Dördüncü Murad’ın atmış olduğu oku bugün dünya şampiyonları bile atamamaktadır. Osmanlılarda zamanla gelişen cemiyet yardımı karekterini taşıyan Tulumbacılık teşkilatının hazırlık için yaptığı faaliyetleri de beden eğitimi çalışmalarından sayılabilir.

Yurdumuzda bugünkü anlamıyla beden eğitimi Tanzimattan sonra başlamıştır. İlk olarak, Mekteb-i Sultanide (Galatasaray Lisesinde) beden eğitimi dersi konulmuştur. Yurdumuza İsveç cimnastiğini getiren Selim Sırrı Tarcan’dır (1911). Onun öncülüğü ile bu sistem Türkiye’de uygulanmaya başlamıştır.

Yirminci yüzyılla birlikte futbol kulüplerinin kurulmasıyla boks, tenis, güreş, bisiklet, yelken, kürek, yüzme, atletizm gibi sporlar kulüp faaliyetleri arasında yer almaya başladı ve geliştirildi. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü de 1938’de yayınlanan bir kanunla kuruldu. Gayesi, milletin bedeni ve ruhi olarak sağlıklı gelişmesini sağlamak, cemiyete faydalı nesiller yetiştirmektir.

Sözlükte "beden eğitimi" ne demek?

1. Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı ya da araçsız hareketler yapma.

Beden eğitimi kelimesinin ingilizcesi

n. physical education, physical training, gymnastics, physical exercise, calisthenics, callisthenics

Son eklenenler

ıvs

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç